Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim geboren in Zwitserland beter bekend onder de naam Paracelsus was alchemist, theoloog en astroloog. Hij gaf het element Zink de naam. Hij wordt gezien als de eerste systematische botanicus.

In de literatuur wordt hij vaak benoemd als de grondlegger van de signatuurleer. Dit soms ten onrechte, omdat hij juist zoekende was naar een bredere kijk op genezen. Er zijn ook geen duidelijke bewijzen gevonden in de schriften van Paracelsus waarin hij de signatuurleer beschreef.

Op zoek naar de oorzaak van ziekte

Paracelsus was zeer kritisch op het werk van zijn voorgangers HippocratesAvicenna en Galenus. Hij vond dat er naar een oorzaak gezocht moest worden die ten grondslag lag aan ziekte. Hij vond dus niet dat er alleen naar de temperamentenleer gekeken moest worden.

Paracelsus dacht na over de bouwstenen waaruit alles is ontstaan. Hij geloofde dat alles wat in het universum aanwezig is (macrokosmos) ook in de natuur en onszelf aanwezig is (microkosmos).

Alchemie

Hij stapte af van de temperamentenleer en bracht zijn kijk meer naar de alchemistische kant. Volgens hem bestond de mens uit drie subtiliteiten:

  1. Sulfur (zwavel)- in de alchemie staat zwavel voor het spirituele
  2. Mercuur (kwikzilver)- in de alchemie staat kwikzilver voor het geestelijke
  3. Sal (zout)- in de alchemie staat het zout voor de materie (het lichaam)

Zolang deze drie in harmonie met elkaar functioneren, is de mens gezond. Paracelsus wilde alleen de natuur gebruiken in zijn behandeling van ziekte. De tak in de alchemie waarin alleen planten worden gebruikt, wordt Spagyriek genoemd.